Wstecz Domowa Dalej

Wschodnia ściana prezbiteriumWidok od strony północno-wschodniej

Wschodnia ściana prezbiterium