PORZĄDEK INTENCJI MSZALNYCH

21.01.2018. - 27.01.2019.

PONIEDZIAŁEK - wsp. św. Agnieszki, dz. m.

7.00   
7.00   
17.00   
17.00   

+ Antoniego Szymczyka - od uczest. pogrzebu
+ Stanisławę Góralską - od uczest. pogrzebu
+ Wandę, Henryka Garczyńskich, Stanisława, Romana, Teresę Zakrzewskich
+ Pawła, Władysława Mendyków

WTOREK

7.00   
7.00   
17.00   
17.00   

+ Iwonę Wierciszewską - od uczest. pogrzebu
+ Stanisławę Góralską - od uczest. pogrzebu
+ Ignacego, Stanisława, Józefa, Lucynę Lachowicz, zm. z rodz. Lachowiczów
+ Antoniego Szymczyka - od przyjaciół - Chrapków i Grabskich

ŚRODA

7.00   
7.00   
17.00   
17.00   

+ Jana Zakrzewskiego - od sąsiadów z ul. Cegielnianej i Kani
+ Stanisławę Góralską - od uczest. pogrzebu
+ Antoniego Szymczyka - od rodz. Majewskich
+ Genowefę, Władysława Skroczak, zm. z rodz. Skroczaków i Bińczaków

CZWARTEK - wsp. św. Franciszka Salezego, b. dK.

7.00   
7.00   
17.00   
17.00   

+ Zdzisława Dziobę - od uczest. pogrzebu
+ Włodzimierza Krełowskiego - od uczest. pogrzebu
+ Iwonę Wierciszewską - od uczest. pogrzebu
+ Antoniego Szymczyka - od p. Stefanii Rybus z rodziną

PIĄTEK - święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

7.00   
7.00   
17.00   
17.00   

+ Antoniego Szymczyka - od uczest. pogrzebu
+ Włodzimierza Krełowskiego - od uczest. pogrzebu
+ Krzysztofa Fitek
+ Zdzisława Dzioba - od sąsiadów z ul. Kopernika bl. nr 5 kl. III

SOBOTA - wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

7.00   
7.00   
17.00   
17.00   

+ Antoniego Szymczyka - od uczest. pogrzebu
+ Włodzimierza Krełowskiego - od uczest. pogrzebu
+ Iwonę Wierciszewską - od uczest. pogrzebu
+ Reginę Chrapek - 1 rocz. śm.

III NIEDZIELA Zwykła

7.00   
7.00   
9.00   
9.00   
10.30   
10.30   
12.00   
12.00   
16.30   
17.00   

+ Stanisławę, Krzysztofa, Józefa Krycia, zm. z rodz. Kędzierskich i Sicińskich
+ Macieja Soję (urodzinowa)
+ Tadeusza (15 rocz. śm.), Helenę Ofiara
+ Józefę Turską (8 rocz. śm.), zm. z rodz. Turskich
+ Władysława, Helenę Majewskich, Genowefę Kasprzyk
+ Józefa, Zofię Banasińskich, Zbigniewa Bienia
- Za Parafian
- O bł. Boże dla p. Marii Krakowiak - w 90 rocz. urodzin
- Nabożeństwo
+ Annę, Ferdynanda Miszczak


© 2003-2019