Fasada zachodnia z portalem głównym  Wyświetl większą panoramę

Nawa południowa

Nawa główna

Nawa północna

Prezbiterium

Północne ramię transeptu

Kaplica grobowa Szydłowieckich

Południowe ramię transeptu

Narteks i dawny kapitularz

Kaplica Najświętszego Sakramentu


Zapraszamy też do obejrzenia panoramy wnętrza Kolegiaty, autorstwa Radosława Sobika.
Wyświetl panoramę

 

Fotografie i opracowanie: Katarzyna Lisowska; Copyright © 2003-2018