Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Palmowa - 5 kwietnia 2020


 1. Dziś Niedziela Palmowa. Liturgia dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w etap Liturgii paschalnej, który umożliwia nam przeżywanie w pogłębiony sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Ze względu na panującą epidemię i wprowadzone restrykcje, dziś nie ma obrzędu święcenia palm, tylko błogosławieństwo.

 2. Przed nami jakże niezwykłe i głębokie w wydarzenia religijne uroczystości Triduum Paschalnego. Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku - o godz. 18.00.

 3. Szczegóły dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia są wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.

 4. W Wielką Sobotę nie będzie w kościele tradycyjnego święcenia pokarmów. Pokarmy świąteczne poświęcimy sami w domach przed śniadaniem wielkanocnym. Modlitwa błogosławieństwa znajduje się na stronie parafii a także w gablocie przed Kolegiata.

 5. Liturgia Wielkiej Soboty - rozpocznie się o godz. 18.30. Podczas liturgii nie będzie obrzędu poświęcenia ognia.

 6. W Wielkanoc - rezurekcja o godz. 6.00 za Parafian. W związku jednak, że we Mszy św. może uczestniczyć tylko 50 osób, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy wprowadzone zostaną jeszcze dwie dodatkowe Msze św. o godz. 8.00 i godz. 15.00. Tak więc Msze św. w Wielkanoc będą o godz. 6.00, 8.00, 9.00, 10,30, 12.00, 15.00 i 17.00.

 7. Dziękuję bardzo p. Wioletcie Kargulewicz z Iwanisk za piękną dekorację Grobu Pańskiego. Dziękuję także panom: Januszowi Lech i Jerzemu Smalec za okazaną pomoc w dekoracji Grobu Pańskiego.

 8. Dziękuję serdecznie Państwu Pierścińskim i Siweckim za ofiarowane piękne kwiaty, które zostały posadzone przed kolegiatą.

 9. Ponieważ wszyscy przeżywamy trudny czas związany z panującym kryzysem, i coraz trudniej nam egzystować, tym bardziej chciałbym podziękować za złożone ofiary na funkcjonowanie naszej parafii. Ofiary złożyli:
  Państwo: Grażyna i Janusz Lech - 200 zł
  Marianna i Stanisław Szcześniak - 200 zł
  Irena i Stanisław Grzyb - 200 zł
  Monika Grzyb - 100 zł
  za wszystkie złożone ofiary na kościół składam serdeczne Bóg zapłać.

 10. Wczoraj do sprzątania kolegiaty byli zaproszeni mieszkańcy z Okaliny Kolonia. Niestety do sprzątania nikt nie przybył. We wtorek od godz. 9.00 - generalne sprzątnie świątyni - zapraszamy serdecznie osoby, które dysponują czasem i pragną usłużyć swoją pomocą w przygotowaniu Domu Bożego na Święta Wielkanocne.

 11. Modlitwą serdeczną ogarnijmy zmarłego śp. Bogdana Słowika, którego odprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku. Naszą modlitwą ogarnijmy także wszystkich zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza tych, których w tym tygodniu rocznicę śmierci będziemy obchodzić. Wieczny odpoczynek...

© 2003-2020