Moje kapłańskie życie...Ks. Michał Spociński,
Moje kapłańskie życie 1980-2020. W służbie Chrystusowi i Jego Świątyniom

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2020, s. 448 [ISBN 978-83-950556-0-7], album zredagowany przez dr Z. Pałubską, bogato udokumentowany fotografiami, jest świadectwem kapłana Sandomierskiego Kościoła, którym dzieli się w 40. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu.

Świadectwo dotyczy 3 etapów życia -
1. okresu przedkapłańskiego - w rodzinnym domu, pod wpływem środowiska rodzimej parafii oraz szkół - podstawowej i średniej, w trudnej rzeczywistości państwowej zdominowanej ideologią  marksistowską, w którym przyjął powołanie do kapłaństwa w Chrystusowym Kościele;
2. okresu formacji do kapłaństwa służebnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu;
3. 40-letniego okresu posługi kapłańskiej wypełnionego pracą duszpasterską w parafiach wymagających nadzwyczajnej troski o zabytkowe świątynie oraz osobistą formacją duchową i intelektualną.

Album Księdza Spocińskiego, wydany w okresie deprecjonowania roli księdza w społeczeństwie, wbrew nieprzyjaznym tendencjom i często oszczerczym opiniom, ukazuje przykład spełnionego życia kapłana - duszpasterza bez reszty oddanego służbie osobom wiernym  Chrystusowi i Jego świątyniom, którym przywraca piękno należne domowi Bożemu.
Jest jednocześnie jego wielkim dziękczynieniem  Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego i za łaskę Bożej Opatrzności wspomagającej go w spełnianiu wszystkich zadań w przeciągu minionych lat.
Warto po album sięgnąć, by dowiedzieć się jak dobrze jest spełniać wolę Boga przyjmując Jego powołanie, zgodnie z Jego zamysłem.

Album jest też swoistą kroniką wydarzeń towarzyszących zmianom zaistniałym w świątyniach i parafiach, do których posłany był Ksiądz Michał Spociński. Odnotowuje ponadto doniosłe fakty dotyczące współistnienia lokalnego Kościoła  ze społeczeństwem.
Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty