ChrzestCHRZEST


Chrzty odbywają się zazwyczaj w 1 i 3 niedzielę miesiąca oraz w 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia i w 1 i 2 dzień świąt Wielkanocnych. Chrzty udzielane są czasie Mszy św. o godz. 12:00.

W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.

Rodzice chrzestni muszą przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzystą parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.

Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874), może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez rodziców dziecka
  • ukończył 16 lat
  • jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić - jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Osoba ochrzczona ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.

W czasie Mszy świętej "chrzcielnej" należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.

Aby ochrzcić dziecko spoza parafii św. Marcina Bpa w Opatowie należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swojej parafii.

Do chrztu dziecka należy przynieść następujące dokumenty:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia - z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Dla rodziców chrzestnych - z parafii, gdzie mieszkają - zaświadczenie od Ks. Proboszcza, że są osobami religijnymi i mogą podjąć obowiązki matki chrzestnej lub ojca chrzestnego
  3. Należy podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka przyjmującego chrzest, rok urodzenia rodziców, adres zamieszkania
  4. Dokładne dane rodziców chrzestnych - adres zamieszkania; miejscowość, ulica, numer domu, rok urodzenia.


Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty