Obchody jubileuszów

800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie

i Świętokrzyskiego Milenium
Obchody jubileuszu 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie w 2006 roku

Obchody jubileuszu 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie zainaugurowano już w 2005 roku. 11 listopada odbył się odpust w parafii św. Marcina, a dzień później uroczysta procesja z relikwiami św. Marcina i msza święta z udziałem ordynariusza Diecezji Sandomierskiej bp Andrzeja Dzięgi.
12 maja przed Kolegiatą bp Andrzej Dzięga zasadził i pobłogosławił dąb - drzewo roku jubileuszowego 800-lecia Kapituły Opatowskiej.

Opatowskie Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie oraz Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dołączyły do obchodów.
24 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego zogranizowano konferencję naukową związaną z Jubileuszem. Wygłoszone referaty zostały wydane w formie publikacji.
22 maja XXXIX/6 uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, upamiętniająca Jubileusz 800-lecia Kapituły obradowała w Kolegiacie. Nabożeństwo poprzedzające sesję poprowadził ordynariusz Diecezji Sandomierskiej bp Andrzej Dzięga, wspólnie z nim mszę odprawili członkowie Kapituły Kolegiackiej i jej Dziekan ks. prałat Michał Spociński.
W Urzędzie Miasta i Gminy można było podziwiać wystawę reprodukcji kart pocztowych przedstawiających XIX i XX wieczny Opatów. Zbiór udostępnił Andrzej Żychowski.

W 2006 i 2007 roku nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu ukazały sie dwie publikacje pod red. ks. dr. Michała Spocińskego: album "Kolegiata w Opatowie" oraz "Kapituła Kolegiacka w Opatowie w 800-lecie istnienia".


Źródło zdjęć: www.opatow.um.gov.pl oraz www.kolegiata.opatow.pl
Świętokrzyskie Milenium, 11 czerwca 2006 roku

W 2006 roku przypada jubileusz 1000-lecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu.
11 czerwca, w głównych uroczystościach Świętokrzyskiego Milenium, wśród 10 tys. wiernych uczestniczyli też pielgrzymi z parafii św. Marcina.
Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty