Legion Maryi


LEGION MARYI

p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy parafii św. Marcina z Tours
w Opatowie


PREZYDIUM LEGIONU MARYI p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy parafii św. Marcina z Tours w Opatowie, powstało 8 grudnia 2007r., w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod przewodnictwem kapłana - Ks. dr. Michała Spocińskiego, kierownika duchowego PREZYDIUM LM, Proboszcza parafii. Wspólnota Legionu Maryi służy pomocą Ks. Proboszczowi w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji w parafii.
PREZYDIUM liczy 9 członków aktywnych oraz 8 członków pomocniczych (tzw. auksyliatorów), którzy wspierają członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez codzienną modlitwę.

ZARZĄD PREZYDIUM LEGIONU MARYI :

prezydent

- Elżbieta Kudlińska

wiceprezydent

- Alicja Patraś

sekretarz

- Urszula Fojt

skarbnik

- Krystyna Krzyżanowska

Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i uświęcenie członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Ruch opiera się na zawierzeniu Maryi na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości, miłości i wiary. Maryja Niepokalana jest jego Patronką. Służba Maryi jest pewną szkołą prawdziwej modlitwy. Legion dąży, aby regułą życia członków, poza codziennym odmawianiem Kateny /modlitwa z Tessery/ było: codzienna Msza święta /jeden raz w tygodniu oprawę liturgiczną Mszy świętej przygotowują legioniści! i Komunia święta, częste odmawianie oficjum lub części brewiarza, codzienne odmawianie różańca, uczestnictwo w nabożeństwach. Dla członków Legionu Maryi ważnym jest podejmowanie apostolatów: MARGARETKA w intencji kapłanów, duchowej adopcji dziecka poczętego oraz duchowej pomocy misjom diecezji sandomierskiej.

Życie modlitewne legionistów wzmacnia znacznie osobista lektura duchowa Pisma świętego oraz żywotów świętych. Ponadto, każdy członek PREZYDIUM LM zobowiązany jest, jeśli to możliwe, do uczestniczenia jeden raz w roku w rekolekcjach zamkniętych pogłębiających jego życie wewnętrzne.

Czynna praca apostolska, którą legioniści otrzymują na cotygodniowych zebraniach, polega na docieraniu do ludzi wierzących i niewierzących, niesieniu im wsparcia duchowego oraz podtrzymywaniu i pogłębianiu wiary katolickiej, nade wszystko wśród swoich mieszkańców. Członkowie Legionu Maryi idą tam, gdzie brakuje miejsca dla Boga. Idą, aby mówić bliźnim o Bogu i uświadamiać potrzebę modlitwy. Nieraz doświadczają jak potężną pomocą jest modlitwa w pokonywaniu trudności w pracy apostolskiej, do której są posyłani.


Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty