Do chrześcijańskiego pogrzebu należy przynieść następujące dokumenty:

  1. Karta zgonu (dla celów pochowania zwłok). Ten dokument powinien być poświadczony pieczęcią z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Odpis skrócony aktu zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego).
  3. Zaświadczenie ze szpitala - od Księdza - że chory w czasie leczenia szpitalnego przyjął Sakramenty Święte.
  4. Gdyby zmarła osoba była mieszkańcem innej miejscowości, a rodzina chciała ją pochować na naszym cmentarzu parafialnym, to musi mieć pisemną zgodę na to Księdza proboszcza tej parafii, na której terenie zamieszkiwała przed śmiercią. Rodzina ma obowiązek postarać się w takim wypadku o pisemną zgodę i dopiero w oparciu o nią załatwiać w naszej parafii pogrzeb.

 

© 2003-2017