Chrzeœcijański pogrzebDo chrześcijańskiego pogrzebu należy przynieść następujące dokumenty:

  1. Karta zgonu (dla celów pochowania zwłok). Ten dokument powinien być poświadczony pieczęcią z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Odpis skrócony aktu zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego).
  3. Zaświadczenie ze szpitala - od Księdza - że chory w czasie leczenia szpitalnego przyjął Sakramenty Święte.
  4. Gdyby zmarła osoba była mieszkańcem innej miejscowości, a rodzina chciała ją pochować na naszym cmentarzu parafialnym, to musi mieć pisemną zgodę na to Księdza proboszcza tej parafii, na której terenie zamieszkiwała przed śmiercią. Rodzina ma obowiązek postarać się w takim wypadku o pisemną zgodę i dopiero w oparciu o nią załatwiać w naszej parafii pogrzeb.


Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty