Świetlica ŚrodowiskowaŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA im. Jana Pawła II


W bieżącym roku szkolnym minął kolejny rok działalności Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II, działającej przy opatowskiej parafii św. Marcina. Świetlica powstała w 2002 r. Jej zaczątkiem było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, które nawiązało współpracę z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie i Parafią Rzymskokatolicką pw św. Marcina w Opatowie.

Dzięki współpracy tych instytucji oraz pracy wolontariuszy zaadaptowano pomieszczenia starej plebanii. Zajęcia odbywały się w czterech pomieszczeniach, które zostały zagospodarowane na stałe według grup wiekowych dzieci. Świetlica funkcjonowała trzy razy w tygodniu od godziny 15 00 do 18 00. Do udziału w zajęciach kwalifikowane są dzieci według rozeznania potrzeb rodziny przy pomocy pracowników OPS w Opatowie. Świetlica posiada program i regulamin pracy opiekuńczo-wychowawczej opracowany przez opiekunów.

Celem pracy Świetlicy jest pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych.

Praca wolontariuszy w Świetlicy polega m.in. na: organizowaniu opieki pozaszkolnej, uczeniu zasad funkcjonowania w codziennym życiu, pomocy w nauce, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przygotowaniu posiłku, pożytecznym spędzeniu czasu wolnego.

Powyższe cele osiągane są poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, sportowych, terapię plastyczną, manualną, konkursy, pracę z komputerem, filmy edukacyjne, zajęcia na pływalni w Ożarowie, wycieczki, pielgrzymki i kolonie letnie. Przygotowywane są akademie i spotkania tematyczne, obchodzone święta patriotyczne i religijne. Wychowankowie opracowują okolicznościowe gazetki ścienne. Dzieci uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta, oglądamy wystawy, spektakle, filmy w OOK, bierzemy udział w środowiskowych konkursach, akademiach.

Kadrę wolontariuszy tworzą nauczyciele opatowskich szkół, emerytowani nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni OPS, kuratorzy Sądu Rejonowego w Opatowie, księża. Wszyscy pracują charytatywnie. Koordynatorem pracy Świetlicy była przez osiem lat śp. Pani Anna Saramańska, z której inicjatywy Świetlica powstała.

Opracowała: Anna Kotkowska

 


Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty