Uroczystość Trzech KróliZAWIERZENIE DZIECIĄTKU JEZUS, 6 stycznia 2021 roku

Dzisiaj, w dniu Liturgicznej Uroczystości Objawienia Pańskiego, my - Kapłani i Wierni naszej Parafii - przychodzimy tu, by wspólnie - jak Betlejemscy Pasterze, jak Mędrcy i Królowie ze Wschodu - uczcić Twoje, Jezusie, Dziecięctwo.

Pragniemy publicznie wyznać Ci naszą miłość i przywiązanie. Dziecię Jezus! Dziś chcemy Cię czcić jak prości, poczciwi Pasterze, obdarowywać jak Wielcy i Możni Mędrcy i Królowie, głosić Twoje Boże Narodzenie jak Aniołowie nad Betlejemską Szopą.

Chcemy Ci - Boże Dziecię, z wdzięcznością podziękować, że przyjąłeś ludzką kruchość, że nieobce Ci jest nasze cierpienie, że od poczęcia dzielisz z nami ubóstwo i prostotę ludzkiej rodziny, że nie zrażasz się brakiem naszej życzliwości, że darujesz tym, którzy chcą Cię usunąć ze swojego życia.

Nasze serca, poruszone delikatnością i bezbronnością Twojego Dziecięctwa, pragną Cię przeprosić za nieposzanowanie życia, zwłaszcza bezbronnych i słabych. Boże Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, wytęskniony Mesjaszu, upragniony przez wszystkie narody - przyjmij nasze uwielbienie!

Dziecię Jezus - Wcielone Słowo Boga, zrodzone z Maryi Panny by nas zbawić, wielbimy Cię dzisiaj w naszym Opatowskim "Betlejem" i Tobie zawierzamy nas wszystkich: nasze wioski i Miasto Opatów,  nasze Władze Lokalne i Krajowe, wszystkie Rodziny, Dzieci i Młodzież,  Ludzi Samotnych, Chorych, Pogubionych i Skrzywdzonych.

Boże Dziecię - wdzięcznymi sercami zawierzamy Ci nasze Matki i Ojców, Wychowawców, Opiekunów, Kapłanów i Dobrodziejów. Prosimy Cię - błogosław nam!

Porwani Twoją miłością - wraz z Mędrcami - ofiarujemy Ci dziś złoto gorącej miłości oraz kadzidło żarliwej modlitwy i pokornej prośby - uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali Cię miłować.

- Nie rezygnuj nigdy z wyrazów naszej czułej miłości, ale Swoją Bożą dobrocią ochraniaj nas i błogosław nam.
- daj nam - prosimy - mądrość obcowania z Tobą w Eucharystii.
- budź w nas pragnienie pełnego uczestniczenia w Najwyższej Ofierze i wycisz nasze lęki o bezpieczeństwo;
- błagamy Cię Boże Dziecię - strzeż nas  przed niegodziwym przyjmowaniem Komunii Świętej;
- przepraszamy za każde świętokradztwo raniące Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie;
- prosimy: budź w nas świadomość, że uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej jest niezbędnym obowiązkiem każdego;
- wskaż nam Kaplicę Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kolegiacie jako nieoceniony azyl chroniący nas od wszelkiego zła;
- pomóż, prosimy, zakosztować w niej słodyczy modlitwy uwielbienia Najświętszej Hostii.

- Dziecię Jezus, chronione przez Świętego Józefa Opiekuna, wskazuj nam jego męstwo za przykład trwania przy Tobie w każdej okoliczności;
- pomóż nam, prosimy, naśladować świętego Józefa i chronić w nas  prawo do bezpiecznego wyrażania najwyższej czci Panu Bogu w Jego świątyniach;
- spraw, by wszystkie dzieci cieszyły się taką opieką ojców i nauczycieli, jakiej Ty doznałeś od Józefa Opiekuna

- Boże Dziecię, prosimy: błogosław nam, Mieszkańcom Opatowa i Swoim oddaniem niewiernemu światu pociągaj nas do Siebie.
- Dziecię Jezus, przyjmujące pomoc Matki i Opiekuna, ucz nas wdzięczności wobec rodziców darzących nas bezwarunkową miłością i pomocą;

Spraw prosimy, by ci, którzy doświadczają Twojej Miłości, nieustannie dziękowali Twemu Boskiemu Dziecięctwu, czcili Je i uwielbiali teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty